kolmapäev, 12. juuni 2019

Digikiirendi programmi lõpuüritus Palamuse Gümnaasiumis

6. juunil 2019 said kõik Digikiirendi programmis osalenud meeskonnad kokku Palamuse Gümnaasiumis. Vaatasime tagasi tehtud tööle, seadsime samme edaspidiseks, kuulasime ettekannet tuleviku töökohtadest ning osalesime Põgenemistoas. Meie koolist pälvis eritunnustuse programmis osalemise eest õpetaja Kelli Lindus.


esmaspäev, 13. mai 2019

Kokkuvõte arendusprojektist "Koostöiste ainetundide läbiviimine arendades õppijate digipädevusi"

Arendusprojekti eesmärgiks oli arendada õppijate digipädevusi meeskonnatöö ja üksteiselt õppimise kaudu. Eesmärk sai täidetud ja enamgi veel. Koostöiseid digitunde toimus 10, I kooliastmele 5 ja II kooliastmele 5. Koolituste abil said õpetajad teadmisi ja oskusi, kuidas ja milliseid keskkondi õppetöös kasutada. Tundide ettevalmistamine eeldas õpetajate koostööd ja üksteise toetamist. Ka õpilastel oli huvitav ning põnev. Omavahelist suhtlemist oli projekti käigus palju, sest sageli tuli kokku saada ja edasiseid samme planeerida. Jällegi sai üle vaadatud õppekava IKT tegevusi silmas pidades. Palju andis juurde Konguta Kooli külastus, kus saime tänu e-õppepäevale osaleda kogu meeskonnaga ja kolleegidega väljaspoolt oma kooli kogemusi vahetada.
Arendusprojekt andis väga palju isiklikult igale õpetajale ja kogu kooli arengule valikuid juurde.

Täname kõiki projektijuhte ja koolitajaid!

Kaja ja Siimusti Lasteaed-Algkool

Kirss tordil

Täna, 13. mail saime teada, et Progretiigri seadmete taotlusvoorust saime toetust robootikavahendite soetamiseks nii kooli kui ka lasteaeda. Suur tänu õpetaja Merikesele, kes aitas direktoril taotlust kirjutada.
🙏

reede, 10. mai 2019

Konguta Kooli külastus

Emadepäeva eel külastasime Konguta Kooli. Siimusti algkooli õpilased said sel päeval e-ülesandeid kodus või koolis arvutiklassis täita. Konguta Kooli olime väga oodatud ja jutukas koolijuht Liina Tamm viis meid kooli tegemistega kohe kurssi. Alguses juhatati meid saali, kus toimus hommikune lasteaia ja kooli kogunemine. Seejärel toimus digitaalsete kontrolltööde õpituba, kus meie teadmised ka proovile pandi. Jälle saime juurde huvitavaid keskkondi, mida õpilastega kasutada.
Ja muidugi avaldas muljet Jukuakadeemia, kus lapsed teevad põnevaid uurimistöid!


teisipäev, 7. mai 2019

Natuke nalja ka!

Oleme jõudnud juba sellisele tasemele, et enam kiiremaks minna ei saa!😊 https://drive.google.com/file/d/10V_8W_ZgM9krt76rM-8d5AhInfOjFVjt/view?usp=sharing

Õppekava arendustöö

Täna, 7. mail jätkasime Veiko Hani eestvedamisel tööd informaatika ainekava koostamisega I ja II kooliastmele. Püüdsime ainekavasse panna konkreetseid õpitegevusi digipädevuste arendamiseks.
Arutelud läksid päris tuliseks ning otsustasime ainekavaalast tööd jätkata 12. juunil.


neljapäev, 25. aprill 2019

Õpetajad koolivaheajal õppimas

***gif maker at gickr.com
how to make a gif

Direktor Kaja sai koolitaja Eve Saare juhendamisel häid näpunäiteid blogi atraktiivsemaks muutmise kohta.